Chống ngã kiểu biker v2 cho Exciter 150, Airblade 125