Dè chắn bùn đơn giản V1 cho Exciter 150 - Winner 150