Nắp bình dầu kiểu Brembo cho Exciter 150, NVX 155, Sirius..