Tay côn CRG AAA fake cho Exciter 150 - có thể gắn cho nhiều lọai xe khác